Ang pagdating at paglaganap ng islam Molly roulette webcam chat


26-Aug-2017 19:06

Siya ay naulila sa batang edad at pinalaki ng kanyang tiyuhing si Abu Talib.

Siya ay kalaunang nagtrabaho bilang isang mangangalakal gayundin din bilang isang pastol at unang nakapag-asawa sa edad na 25.

Pagkatapos ng tatlong taon pagkatapos ng pangyayaring ito, kanyang sinimulang ipangaral ng publiko ang mga pahayag na ito na naghayayag na "ang diyos ay isa", ang kumpletong pagsuko dito(islam) ang tanging paraang katanggap tanggap sa diyos at siya ay isang propeta at sugo ng diyos tulad ng ibang mga propetang Islamiko.

The presentation will start after a short (15 second) video ad from one of our sponsors.

Si Abu Bakr ang nagtatag sa tinatawag na Sultanate of Sulu na kung saan silang mag-asawa ang naging unang Sultan at Sultana.

Kontrolado kasi ng mga Muslim ang dating ginagamit na ruta pasilangan kaya kinailangan nila Magellan na maghanap ng bagong ruta.Ngunit ang Kasunduan sa Paris, na naganap sa katapusan ng Digmaang Espanyol-Amerikano, ay naglipat ng pamamahala sa Pilipinas sa Estados Unidos.Nagsimula ang kolonyal na pamamahala ng Estados Unidos sa Pilipinas noong Disyembre ng 1899, kasama ang limitadong lokal na pamamahala noong 1905.Ang pagdaong sa Cebu ng Portuges na si Ferdinand Magellan, na lulan ng barko ng Espanya, ang tanda ng unang pagtangka ng mga Espanyol na simulang binyagan ang buong ng bansa sa ngalan ng Kristiyanismo.

ang pagdating at paglaganap ng islam-35

dating web site for farmer

Naging magtagumpay sila sa paglulunsad ng maramihang binyagan, katulad ng ginawa sa mga tao ni [[Raha Humabon].Sa pagiging hindi masaya sa kanyang buhay, siya ay tumungo sa isang kweba sa mga paligid na kabundukan upang magnilay nilay.